Chơi hai em gái gọi hạng sang Akira Eri và Rinne Touka: Akira Eri và Rinne Touka là hai em gái gọi hạng sang, chỉ có dân chơi mới có thể bao em nó về để chơi. Và đây là một đại gia mới chúng sổ số thuê hai em nó về để làm tình, phúc vụ ăn uống hàng ngày, và ngược lại hai em nó nhận được một khoản tiền khổng lồ. Các cảnh quay đều chân thực, những skill hai em nó làm tình thì phê khỏi chê vào đâu được. Mời anh em đồng dâm cùng thưởng thức.