Chia sẻ người yêu Ruru Amakuni với người bố đáng kính: Ruru Amakuni mới yêu nhau với một anh chàng này và được anh ta cho về ra mắt người bố. Nhưng Ruru Amakuni không hề biết rằng đây là một cái bẫy mà hai người này đã đặt ra cho em nó và cả hai đã chia sẻ tình dục với nhau thi nhau nện Ruru Amakuni. Nhưng bù lại em nó sẽ được một khoản tiền khá lớn, nhưng liệu Ruru Amakuni sẽ làm công việc sung sướng và được tiền này đến bao giờ, mời anh em cùng đón xem!!